Występ artystyczny na spotkaniu biznesowym, a koszt uzyskania przychodu…

Fiskus stoi na stanowisku, iż wydatki, które ponosi firma w związku z organizacją np.  spotkania biznesowego mającego na celu promocję i reklamę,  któremu towarzyszą występy artystyczne nie mogą zostać w całości uznane jako koszty uzyskania przychodu. Za koszty uzyskania przychodu Fiskus nie uznawał bowiem wydatków poniesionych na część artystyczną spotkania biznesowego czy też organizowanych przez przedsiębiorców targów na których firma promowała swoje produkty.

W wyroku z dnia 15 listopada 2017r sygn. akt: II FSK 2725/15  Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak,  że wszystkie elementy targów: począwszy od rejestracji i przywitania uczestników, poprzez prezentację produktów i zwiedzanie zakładów, skończywszy na kolacji i noclegu, tworzą nierozerwalną całość. Trzeba je więc rozliczać wspólnie. Skoro celem targów była przede wszystkim promocja i reklama, to wszystkie związane z nimi wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodów.

Miejmy nadzieje, że wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczenie zapoczątkuje zmianę niekorzystnej dla podatnika interpretacji przepisów przez organy skarbowe.