ul. Hetmańska 1/2, 35-045 Rzeszów sekretariat@adwokacikancelaria.pl

Aktualności

SAMOWOLA BUDOWLANA

SAMOWOLA BUDOWLANA

Samowola budowlana występuje w momencie naruszenia przepisów prawa budowlanego. Może ono nastąpić na etapie budowy, a także podczas utrzymania bądź rozbiórki obiektów budowlanych. Samowola budowlana to np. budowa obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia....

Formy kontaktów z dzieckiem

Formy kontaktów z dzieckiem

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodzica. Należy podkreślić, iż powyższy przymiot przysługuje niezależnie od posiadanej przez rodzica władzy rodzicielskiej. W art. 113 § 2 k.r.o. ustawodawca wskazał przykładowy katalog form kontaktów z...

Zmiany w prawie konsumenckim

Zmiany w prawie konsumenckim

W dniu 1 czerwca 2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie ze zmianami ochrona konsumencka została rozciągnięta na przedsiębiorcę zawierającego umowę, które...