Gruntowne zmiany dotyczące ochrony danych osobowych, już od maja 2018 r.

W dniu 26 maja 2016 r., weszło w życie unijne rozporządzenie – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO, natomiast od dnia 25 maja 2018 r., zacznie ono bezwzględnie obowiązywać. Zastąpi ono przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Zadaniem RODO jest zabezpieczenie interesów obywateli. Już na etapie pozyskiwania danych administrator danych osobowych (ADO) będzie …

Występ artystyczny na spotkaniu biznesowym, a koszt uzyskania przychodu…

Fiskus stoi na stanowisku, iż wydatki, które ponosi firma w związku z organizacją np.  spotkania biznesowego mającego na celu promocję i reklamę,  któremu towarzyszą występy artystyczne nie mogą zostać w całości uznane jako koszty uzyskania przychodu. Za koszty uzyskania przychodu Fiskus nie uznawał bowiem wydatków poniesionych na część artystyczną spotkania biznesowego czy też organizowanych przez przedsiębiorców targów na których firma promowała swoje produkty. W wyroku z dnia …