Infrastruktura i transport

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie projektów infrastrukturalnych, realizowanych przez generalnych wykonawców, podwykonawców oraz inne podmioty realizujące inwestycje infrastrukturalne. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie realizacji tego typu przedsięwzięć.

Sprawy przedsiębiorstw związanych ze świadczeniem usług transportowych są również nam bardzo dobrze znane. Doświadczenie w tym zakresie zdobywaliśmy świadcząc usługi związane z bieżącą działalnością firm z Polski oraz Ukrainy. Nasi Klienci w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują usługi na rzecz firm z Europy, Azji oraz Afryki. Powyższe powoduje, że wiemy jak funkcjonują nie tylko Polskie, ale również zagraniczne firmy transportowe.

Realizując zadania związane z transportem i spedycją cechuje nas doświadczenie i znajomość branży, przez co przygotujemy dla Państwa najbardziej korzystne rozwiązania prawne, a także rozwiążemy bieżące problemy. Realizując obsługę prawną w tych dziedzinach, jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.

Zakres doradztwa w ramach projektów infrastrukturalnych obejmuje m.in.:

 • Przygotowanie i opiniowanie dokumentacji związanej z projektem.
 • Bieżąca obsługa prawna prowadzonej inwestycji.
 • Pomoc w zakresie sporów związanych z projektami infrastrukturalnymi.
 • Pomoc w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
 • Reprezentacja przed sądem w sprawach związanych z inwestycją.

W ramach usług prowadzonych dla przedsiębiorstw z branży transportowej zapewniamy w szczególności:

 • Przygotowanie, opiniowanie umów spedycji i przewozu oraz stosownych regulaminów, w tym wzorów tych dokumentów.
 • Przygotowanie i opiniowanie umów z pracownikami.
 • Pomoc w przypadku zatrzymania pojazdu na przejściu granicznym.
 • Opiniowanie umów ubezpieczenia OCP i OCS.
 • Rozwiązywanie sporów z kontrahentami.
 • Windykacja należności oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.
 • Doraźną pomoc w zakresie rozstrzygania sporów powstałych na gruncie prawa przewozowego oraz konwencji CMR.
 • Stałą obsługę prawną przedsiębiorstw działających z branży transportowej.