Obsługa spółek

Prawo handlowe oraz obsługa korporacyjna stanowi przewodnią dziedzinę pracy naszej Kancelarii. W ramach świadczonych usług w powyższym zakresie świadczymy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. W ramach szeroko rozumianej obsługi prawnej w sposób szczególny zwracamy uwagę na specyfikę branży klienta oraz jego potrzeby.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych począwszy od momentu ich tworzenia, poprzez bieżącą – kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, audyty oraz restrukturyzację, aż po ustanie jego bytu prawnego.

W naszej opinii profesjonalna i stała obsługa prawna ma wspomagać Państwa w realizacji celów i zamierzeń gospodarczych w porozumieniu i we współpracy z wieloma partnerami, a także izolować wszelkie ewentualne problemy.

Adwokaci współpracujący w ramach Kancelarii Adwokackiej dysponują profesjonalną wiedzą oraz doświadczeniem, co z pewnością doprowadzi do osiągnięcia zamierzonych przez Państwa efektów, a nam pozwoli współtworzyć ten sukces. Prowadzone przez Kancelarię okresowe szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników obsługiwanych firm pozwalają na budowanie szeroko rozumianego porządku, który minimalizuje ryzyko sporów, a zwiększa wydajność i bezpieczeństwo pracy oraz relacji handlowych z obecnymi i przyszłymi kontrahentami. 

Usługi Kancelarii Adwokackiej w zakresie obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych obejmują między innymi:

 • Doradztwo prawne w wyborze optymalnej – najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej.
 • Opracowywanie kompletnej dokumentacji spółki – sporządzanie i analiza projektów umów (aktów założycielskich) i statutów spółek, pod kątem Państwa wymagań i zabezpieczenia działalności gospodarczej na przyszłość.
 • Reprezentacja podczas rejestracji podmiotu oraz zmian przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
 • Opracowywanie projektów uchwał organów spółki, w tym reprezentacja wspólników na zgromadzeniach wspólników.
 • Przygotowywanie, opracowywanie oraz analiza projektów umów.
 • Sporządzanie kompleksowych analiz prawnych oraz przedstawienie Klientowi raportów z wyników tych badań.
 • Negocjacje umów w imieniu Klienta oraz kompleksowe wsparcie w procesie realizacji projektów.
 • Przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prowadzonych inwestycji oraz zawieranych umów.
 • Opracowywanie projektów przekształceń podmiotów gospodarczych, prowadzenie procesów łączenia oraz podziału.
 • Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw.
 • Windykacja należności.
 • Obsługa prawna – doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności.
 • Reprezentacja Klienta przed sądem w ramach prowadzonego postępowania gospodarczego, cywilnego lub administracyjnego.
 • Postępowanie upadłościowe.
 • Doradztwo prawne i reprezentacja w toku likwidacji podmiotu gospodarczego.