Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, z którą każdy z nas spotyka się podczas niemalże wszystkich sytuacji życia codziennego. Charakteryzuje nas indywidualne podejście do Klienta oraz kompleksowa analiza jego problemu, natomiast budowa właściwej koncepcji postępowania pozwala na osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu. Spektrum spraw wchodzących w zakres prawa cywilnego jest bardzo szerokie i obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, czy też spraw osobowych osób fizycznych.

Doświadczenie w tym zakresie zdobywaliśmy przez lata praktyki, którą ugruntowało również udzielanie porad prawnych „pro bono” oraz pomoc osobom fizycznym w ramach współpracy z Fundacjami, których statutowe zadania obejmują szerzenie świadomości prawnej społeczeństwa w sprawach życia społecznego.

W ramach szerokiego zakresu spraw Kancelaria świadczy zapewnia w szczególności usługi związane z:

Prawo zobowiązań:

 • Dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym egzekucja zobowiązań.
 • Przygotowanie oraz zabezpieczenie umów i regulaminów oraz umów już zawartych, w tym negocjowanie stosownych zapisów, pod kątem ich zgodności z prawem i interesami Klienta.
 • Obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami.
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • Sprawy z zakresu najmu, pożyczki, kredytu etc.

Prawo rzeczowe:

 • Postępowania związane z wykonywaniem prawa własności.
 • Postępowania związane z zasiedzeniem oraz uwłaszczeniem nieruchomości.
 • Powództwa związane z ochroną własności.
 • Sprawy dotyczące ustanowienia i ochrony ograniczonych praw rzeczowych m.in. służebność, użytkowanie, zastaw etc.

Prawo spadkowe:

 • Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia oraz odrzucenie spadku.
 • Dział spadku oraz zniesienie współwłasności.
 • Pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu zachowku.
 • Prowadzenie postępowań związanych z rozporządzeniami testamentowymi – zapis, polecenie.
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia spadku.

Ponadto zakres usług Kancelarii obejmuje również:

 • Prowadzenie spraw oraz doradztwo w zakresie postępowań wieczystoksięgowych,
 • Ochronę dóbr osobistych.
 • Ochronę praw konsumenta.

W ramach zleconych czynności udzielamy kompleksowych porad prawnych, reprezentujemy Klienta przed sądami oraz urzędami, a w przypadkach trudnych sporządzamy opinie prawne pozwalające na przyjęcie najbardziej korzystnego rozwiązania.