IT i nowe technologie

Obsługa podmiotów z branży IT

Oferujemy współpracę podmiotom działającym w tej branży, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarczych świadczących usługi drogą elektroniczną – wykonawców usług informatycznych, a także podmiotów które zamawiają i nabywają te usługi. Cechuje nas zrozumienie produktów i usług oferowanych przez podmioty, które z nami współpracują, przez co jesteśmy w stanie sugerować właściwe rozwiązania prawne. Znamy normy działania branży IT i procesów zachodzących w projektach tego rodzaju. Bierzemy udział w przygotowaniu i negocjowaniu umów wdrożeniowych, a także utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

Doradztwo w zakresie wdrożenia nowych technologii

Kancelaria prowadzi działalność wspomagającą w dziedzinie pozyskiwania projektów o charakterze innowacyjnym dla Państwa działalności. W tym obszarze doradzamy w kwestii oceny możliwości i potrzeb firmy w zakresie wdrożenia innowacyjnych technologii, a także przeprowadzamy audyty struktur i obowiązujących regulacji wewnątrz przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wprowadzenia nowości poprawiających konkurencyjność.

Wspieramy Startupy

W tym zakresie oferta Kancelarii ma przede wszystkim na celu stworzenie bezpiecznego zaplecza dla innowacyjnych działalności, po to by systematycznie zmieniające się przepisy prawa nie stanowiły przeszkody na drodze do dynamicznego rozwoju. Chcemy aby wsparcie Kancelarii miało zasadniczy wpływ na rozwój Państwa pomysłu biznesowego. Nasza działalność ma również charakter wspomagający w kontekście poszukiwania w Państwa imieniu nowych inwestorów, partnerów biznesowych jak również nowych rynków zbytu innowacyjnych towarów i usług. W zakresie wsparcia dedykowanego startupom Kancelaria udziela pomocy w pełnym zakresie objętym ofertą współpracy.

W ramach powyższych usług oferujemy Państwu w szczególności:

  • Kompleksową obsługę prawną firm rozpoczynających działalność oraz działających w branży IT.
  • Kompleksowa obsługę prawną podczas procesu wdrażania projektów informatycznych.
  • Pomoc w zakresie e – commerce oraz transakcji zawieranych za pośrednictwem usług sieciowych.
  • Doradztwo w zakresie outsourcingu usług IT.
  • Analizy prawne prowadzonych oraz planowanych przedsięwzięć informatycznych, w tym badanie zgodności z obowiązującymi standardami IT.
  • Skuteczne negocjacje umów oraz kompleksowe wsparcie w procesie realizacji projektów informatycznych.
  • Pomoc w dostosowaniu działalności gospodarczej w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku usług IT.
  • Doradztwo prawne i biznesowe dla startupów – doradztwo w procesie inwestycyjnym.
  • Pomoc w poszukiwaniu nowych inwestorów, partnerów biznesowych oraz rynków zbytu na terenie Polski oraz za granicą.
  • Kojarzenie kontrahentów w Polsce i za granicą.