RODO - ochrona danych osobowych

Kancelaria zapewnia wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych. Posiadamy bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów wdrożeniowych RODO (GDPR). Obecnie w ramach pomocy prawnej świadczymy usługi dla ponad 70 podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego oraz dodatkowo pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych dla klientów, którzy potrzebują stałego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych.

Nasza pomoc nakierowana jest w szczególności na przygotowanie i dostosowanie procesu przetwarzania danych osobowych do zmian, które nastąpiły od dnia 25 maja 2018 r. czyli od momentu, kiedy weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO/GDPR „General Data Protection Regulation”) które zastąpiło przepisy dotychczasowej – polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

RODO obowiązuje wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe i nakłada na nie szereg obowiązków, ale daje także wiele uprawnień osobom fizycznym oraz organom nadzorczym w zakresie skutecznej reakcji na ewentualne naruszenia prawa.

Wychodząc naprzeciw opisanym zmianom oraz zdając sobie sprawę z powagi wprowadzonych w Rozporządzeniu rozwiązań w kontekście jednego z najistotniejszych problemów współczesnej gospodarki jakim jest wyciek danych osobowych, czy też tajemnic i poufnych informacji, nasza Kancelaria zapewnia profesjonalne doradztwo, przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz reprezentowanie Klienta przed właściwymi organami.

Kancelaria gwarantuje całościową obsługę prawną w zakresie realizowania obowiązków narzuconych na administratorów danych w celu odpowiedniego przygotowania i wdrożenia środków służących do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

W ramach powyższego oferujemy m.in. następujące usługi prawne:

  • Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
  • Audyt przetwarzania danych pod kątem RODO.
  • Opracowanie wszelkiej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych na gruncie RODO oraz systematyczną weryfikację procesów przetwarzania pod kątem nowych wytycznych i wskazówek organów nadzorczych.
  • Wprowadzenie stosownych klauzul informacyjnych na gruncie RODO.
  • Weryfikację lub opracowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań pod kątem RODO.
  • Weryfikację stosowanych klauzul zgody na przetwarzanie danych oraz propozycje nowych klauzul na gruncie RODO.
  • Opracowanie rejestru czynności przetwarzania oraz przeprowadzenia analizy ryzyka.
  • Analizę dokumentacji kadrowej i zasad procesu rekrutacji na gruncie przepisów RODO.
  • Kontrolę stron internetowych pod kątem przetwarzania danych i rekomendację zmian na gruncie RODO.
  • Szkolenia dla pracowników w zakresie nowych zasad przetwarzania danych na gruncie RODO.