Prawo karne

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym. Nasza pomoc rozpoczyna się jeszcze przed oficjalnym wszczęciem postępowania przygotowawczego poprzez jego przebieg, wszystkie instancje przed sądem, aż do zakończenia sprawy i prawomocnego wyroku.

W swojej działalności występujemy w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocników osób które padły ofiarą przestępstwa. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, świadczymy również usługi na etapie postępowania wykonawczego. W przypadku zatrzymania czy aresztu Klient może liczyć na naszą pomoc przez całą dobę. Podejmujemy wszelkie starania aby umożliwić Klientowi odbywanie ewentualnej kary poza zakładem karnym.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania.
W naszej pracy wyróżnia nas zaangażowanie, indywidualne podejście oraz pełna dyskrecja w ramach wykonywanych czynności.

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

Obrona podejrzanego / oskarżonego:

 • Udział w czynności przed oficjalnym wszczęciem postępowania karnego.
 • Udział i reprezentowanie Klienta w postępowaniu przygotowawczym.
 • Reprezentowanie klienta w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego.
 • Udział we wszystkich czynnościach procesowych.
 • Sporządzanie pism procesowych m.in. wniosków dowodowych, wniosków o umorzenie/ warunkowe umorzenie postępowania.
 • Sporządzenie środków odwoławczych tj. wniosku o wznowienie postępowania, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od wyroku nakazowego, zażalenia, apelacji, kasacji.

Pełnomocnik pokrzywdzonego:

 • Sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
 • Udział w czynnościach związanych z ustnym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.
 • Czynny udział w czynnościach procesowych postępowania przygotowawczego.
 • Sporządzanie pism procesowych.
 • Sporządzanie środków odwoławczych tj. zażalenia, apelacji etc.
 • Sporządzenie subsydiarnego oraz prywatnego aktu oskarżenia.
 • Reprezentowanie Klienta przed sądem na każdym etapie prowadzonego postępowania.