Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego ze względu na swój delikatny charakter oraz towarzyszące emocje muszą być prowadzone z odpowiednim wyczuciem oraz starannością. Z tych względów zasadne jest korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, który w sposób obiektywny spojrzy na sytuację i oceni ją z każdej perspektywy.

Nawiązanie współpracy z naszą Kancelarią to pewność, że postępowanie przebiegnie w sposób profesjonalny i rzetelny. Zapewniamy wsparcie oraz wyrozumiałość. Organizujemy wedle życzenia Klienta negocjacje pomiędzy małżonkami w zakresie podziału majątku, ustalenia kontaktów z dziećmi, czy też wysokości alimentów.

Ilość spraw rozstrzygniętych na korzyść naszych Klientów jest potwierdzeniem, że sprawy prowadzone są z dużym zaangażowaniem oraz wymaganą skutecznością.

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje:

 • Rozwód.
 • Separację.
 • Postępowanie związane z ustaleniem, podwyższeniem, obniżeniem oraz uchyleniem obowiązku alimentacyjnego, w tym również pomoc w uzyskaniu środków z Funduszu Alimentacyjnego, a także pomoc w zakresie postępowania egzekucyjnego.
 • Rozdzielność majątkowa oraz podział majątku wspólnego małżonków.
 • Uregulowanie kontaktów z dziećmi.
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 • Postępowania w sprawie przysposobienia oraz opieki.
 • Ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa.
 • Ubezwłasnowolnienie.

Naszym Klientów zapewniamy:

 • Analizę sytuacji Klienta, w celu doboru najkorzystniejszego rozwiązania.
 • Reprezentowanie Klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego.
 • Uczestnictwo w trakcie mediacji i postępowań pozasądowych pomiędzy małżonkami.
 • Doradztwo w przedmiocie umów majątkowych małżeńskich.
 • Profesjonalną pomoc i doradztwo w zakresie zleconej sprawy.